E22:an i tunnel under Göta Kanal anser Vägverket

E22:an bör gå i en tunnel under Göta Kanal förbi Söderköping. Det har Vägverket nu efter långt utredande beslutat.
Alternativet med tunnel under kanalen är det som både kommunen och Länsstyrelsen förordat. Men Vägverket säger också att även alternativet med en öppningsbar bro väster om Söderköping, ska finnas med i planeringen, eftersom båda alternativen ligger inom ungefär samma korridor.