Mer pengar till VTI

Väg och transportforskningsinstitutet, VTI i Linköping får utökat anslag med fem miljoner kronor 2007.

Den totala anslaget för nästa år blir då 39,7 miljoner kronor.

- Det ökade anslaget förbättrar möjligheterna till långsiktig forskning, säger Urban Karlström, generaldirektör till VTI:s tidning.