Norrköpingsläkare stoppas

En 81-årig läkare i Norrköping har fått sin legitimation indragen av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
Anledningen är att läkaren skrivit ut stora mängder smärtstillande medicin till personer som kan misstänkas ha missbrukarproblem. Detta trots att han inte tillåtits förskriva narkotiska läkemedel sedan 1979. Läkaren får också kritik för bristfällig journalföring och för att inte ha undersökt sina patienter ordentligt innan skrivit ut exempelvis det potenshöjande medlet Viagra.