Vill ha hundkapplöpingsbana till länet

I Norrköping finns planer på en riksspelbana för hundkapplöpning, men det ser ut att dröja innan en sådan kan bli verklighet.
Östgöta Hundkapplöpningssällskap och IF Sylvia, som kommit med förslaget har bett kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna. I veckan väntas nämnden besluta att be Kommunstyrelsen uttala sig om lämpligheten att utreda detta, eftersom ärendet anses vara av principiell betydelse.