Östkraft tecknar avtal värt 50 miljoner

Elhandelsbolaget Östkraft har tecknat ett avtal med Företagarcentrum i Mjölby värt 50 miljoner kronor.

Företagarcentrum i Mjölby består av 85 företag och avtalet löper från 2007 till och med år 2009.

I avtalet ingår bland annat rapporter, analyser, rådgivning och leverans av el.