Utredare vill att Östergötland skall medfinansiera Citybanan i Stockholm

Uppdaterad 17:36

När regeringens utredare Hans Rode nu föreslår att den såkallade Citybanan i Stockholm ska genomföras menar han att Östergötland ska vara med att betala.

Rode anser att förhandlingar med Östergötland och kommunerna i länet ska inledas om medfinansieringar, vilket även infrastrukturminister Åsa Torstensson tycker är lämpligt.

Tanken är att Citybanan ska fördubbla kapaciteten för järnvägstrafiken söderifrån och ge möjligheter för expansion o utveckling i hela regionen.

Citybanan ska kunna tas i drift 2017 o beräknas att kosta 15,9 miljarder kronor.