Sommarens värme försvagar älgstammen

Årets älgkalvar håller lägre slaktvikt och risken är att även nästa års älgstam påverkas.
Det är värmen som gjort att fodret har hållit sämre näringsvärde i år och det ger sämre tillväxt hos kalvarna. -Sannolikt kommer många älgkor att vara för svaga efter sommarens bristfälliga föda för att föda kalv nästa år, säger Åke nordström forskare vid SLU i Umeå.