Cigarettfimpar hör inte hemma i toaletten

Mjölby kommun vill att invånarna ska bli mer medvetna om vad de spolar ner i toaletten för att på sikt förbättra miljön. Med kampanjen ”Spola inte bort din framtid” ska hushållen tänka till en extra gång innan till exempel en tops försvinner ner i avloppet.

Genom kampanjen vill kommunen påminna om vad som får och inte får spolas ner i toaletten berättar Anette Ekman som arbetar på VA-verken avfallshantering i Mjölby.
- Det behövs inte så stora medel för att göra stora resultat, säger hon.
Tops och bindor spolas ner
De vanligaste föremålen som åker ner i toaletten trots att de inte hör hemma där är, enligt Anette Ekman, tops, bindor, kondomer och cigarettfimpar. En del av föremålen som hamnar i avloppet kan ställa problem.
- De kan ju göra att det blir stopp i pumpar på ledningsnätet så att det blir ofrivilliga utsläpp av avloppsvatten. Det kan ju hamna i någons källare och det är ju inte så kul, säger Anette Ekman.
Och på frågan vad man får spola ner i toaletten har Anette Ekman ett enkelt svar.
- Det som kommer från kroppen.