För låga krav på universiteten

Universitetens och högskolornas krav är för låga. Det anser två av tre studenter, enligt en undersökning som Högskoleverket har gjort.
Undersökningen omfattar över 15 000 studenter och av dem anser färre än en tredjedel att studierna är en heltidssysselsättning. Minst tid åt studierna lägger studenterna på samhälls- och juridiklinjerna ner.