Flyktingmottagandet ökade

Förra året tog kommunerna emot rekordmånga flyktingar.

Det visar Integrationsverkets sammanställning.

Den ökade flyktingströmmen och den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd har krävt en tredubbling av introduktionsplatser i kommunerna.

Men med hjälp av tillfälliga avtal och extra bidrag kunde Integrationsverket ordna platser åt nästan alla flyktingar skriver Dagens Nyheter.

Omkring 27 000 flyktingar som fått uppehållstillstånd behövde under förra året en kommunplats, jämfört med 8 700 året innan.
Trots det stora antalet flyktingar hade 24 300 av dem fått plats fram till november.

Tolv av Östergötlands tretton kommuner har tagit emot flyktingar och Linköping har tagit emot över hundra fler flyktingar än vad man förbundit sig att göra.