Cell Networks lönesänkning juridisk tvist

Lönesänkningen står i strid mot kollektivavtalet. Det anser Sif som begärt central förhandling sedan IT-företaget Cell Network, med ett 70-tal anställda i Östergötland, aviserat en uppsägning av alla 600 anställda för att sedan anställa dem på nytt till lägre lön.
Det var i fredags i förra veckan som personalen informerades om ledningens planer att sänka lönerna rakt över med omkring 15 procent, varvid den fackliga organisationen Sif reagerade kraftfullt. På måndagen hade Sif-ledningen överläggningar om hur man ska driva ärendet vidare. Först har förbundet begärt centrala förhandlingar: - Jag förutsätter att Cell skjuter upp sitt beslut tills vi haft de centrala förhandlingarna, säger Hanna Brandt Gonzalez, ombudsman på Sif. Men om det blir Arbetsdomstolen är fortfarande osäkert: - Det får vi se sen, säger hon. TT