Sjukvårdspersonal blir förföljda

Så kallad stalking eller förföljelse har blivit ett allt större problem för personal inom sjukvården.

I Östergötland är det en handfull läkare och annan sjukvårdspersonal som just nu är utsatta för stalking. Bakom förföljelsen ligger oftast tidigare patienter som är missnöjda med något beslut eller den vård de fått. Personerna som förföljer sjukvårdspersonalen tar kontakt via telefon eller mail, berättar Tomas Samuelsson som är säkerhetschef vid landstinget.
- Ofta är det återkommande telefonsamtal eller e-postmeddelanden i ett väldigt stort antal som är väldigt jobbigt för den som blir utsatt.
Från landstinget ger man stöd till de medarbetare som blir förföljda och det kan då handla om olika former av larmsystem. Alla fall polisanmäls också men enligt Tomas Samuelsson är den nuvarande lagstiftningen otillräcklig och ytterst få fall går så långt som till domstol.