Grundskolan farligaste arbetsplatsen

Grundskolan är kommunernas farligaste arbetsplats. Det visar en sammanställning som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket i Östergötland har gjort över antalet anmälda arbetssjukdomar i länet.
Grundskolan har det största antalet och den största ökningen av arbetssjukdomar av alla kommunala arbetsplatser. Mellan åren 1997 och 2001 mer än fördubblades anmälningarna i grundskolan.