Besvikelse över diabetesstudie

Forskarna trodde de var ett steg närmare lösningen på gåtan ungdomsdiabetes. Men den världsomfattande studien, där Universitetssjukhuset i Linköping deltagit, föll pladask.
- Vår studie visade inte på någon effekt, det här är en oerhörd besvikelse, säger professor Johnny Ludwigsson vid Universitetssjukhuset i Linköping och svensk koordinator i projektet. Resultatet presenterades sent i går kväll vid en konferens i Budapest. Varje år insjuknar omkring 800 personer i Sverige i diabetes typ 1 - ungdomsdiabetes. För sju år sedan startade en ny studie, vars syfte var att förhindra sjukdomen med hjälp av nikotinamid, ett slags B-vitamin. Fler än 30 000 barn och unga föräldrar i Europa och delar av Nordamerika har därför undersökts dom senaste åren med olika antikroppar. Studien har gjorts ''dubbelt blind'', det vill säga med slumpmässig fördelning av nikotinamid och overksam substans. Varken patienter eller läkare har fått veta vem som får vad. - Vi trodde nog att det här medlet skulle vända trenden, men det har alltså ingen effekt, säger en besviken Johnny Ludwigsson. Forskningen kring barndiabetes går nu vidare, bland annat genom en ny internationell studie där nyfödda barn i familjer där någon insjuknat i diabetes. Även Sverige ska delta i studien. Insulin genom näsan och vacciner är andra forskningsprojekt just nu. Johnny Ludwigsson tror mest på att utveckla ett vaccin. - Men det kommer dröja flera år innan vi vet om vaccinet har någon effekt. I Sverige har i dag 350 tusen människor diabetes. Omkring 80 tusen beräknas ha sjukdomen utan att veta om det.