Arbetsmiljön i rånutsatta butiker ska undersökas

Antalet rån mot servicebutiker har ökat under de senaste åren. Med anledning av det ska nu Arbetsmiljöverket undersöka hur säkerheten är i butiker i landet.
Benny Johansson, som är arbetsmiljöinspektör i Linköpingsdistriktet, säger att man i och med det här hoppas att få upp butiksägares ögon för hur stor risken är att dem anställda utsätts för våld och hot. I början av december kommer inspektioner att utföras här i länet - främst i butiker i Norrköping, Linköping och Motala.