Tjugofyra Östgötar sägs upp från Swedia Networks

Nätverksleverantören Swedia Networks varslar tjugofyra personer i Östergötland.
Företaget har knappt hundra anställda i Norrköping och Linköping, och neddragningarna är en del av en total minskning på 400 personer i Sverige. Anledningen är en kraftigt vikande marknad. Var uppsägningarna kommer att ske är inte klart.