Östgötarna mest oroliga för att bli sjuka

Östgötarna är mest oroliga i landet för att bli allvarligt sjuka. Samtidigt är man minst orolig här i länet för att vården inte ska fungera.
Det visar en undersökning som Temo gjort på uppdrag av ett försäkringsbolag. Undersökningen från Temo har gjorts bland 7 800 personer över hela landet, och Östgötarna skiljer sig i en del frågor. Förutom den stora oron för att bli sjuk, så är Östgötarnas oro för att barnen ska råka illa ut, näst störst i landet. Enligt undersökningen har länets invånares oro för att råka ut för brott minskat, men det gäller främst bland männen. Många kvinnor är minst lika oroliga nu, som de var för något år sedan.