Allt fler hemliga telefonavslyssningar i landet

Polisens hemliga telefonavlyssningar har ökat kraftigt de sista åren. Under fjolåret gav landets domstolar 398 tillstånd till telefonavlyssningar, av vilka 34 gällde Östergötland. Bara i Stockholm och Malmöhus beviljades fler tillstånd, skriver flera tidningar idag.
Grundkravet för att det ska ges tillstånd för telefonavslyssning är att det misstänkta brottet har ett minimistraff på minst två års fängelse, och enligt polisen har framför allt de grova våldsbrotten, som ger sådana straff, ökat markant.