Utvecklingsstörda skall få hjälp av läsombud

Nu ska utvecklingsstörda här i länet lättare kunna få hjälp med att läsa och förstå information när särskilda läsombud ska utbildas. Detta betyder att livet kommer att förbättras avsevärt för många utvecklingsstörda.
Läsningen sker ofta i grupp och det är de som deltar som är med och väljer ut de lättlästa böcker som man läser med hjälp av läsombudet. Redan 1997 fanns det planer på att införa läsombuden i Östergötland, men då kom Kalmar län före. Nu kommer det bildas arbetsgrupper runt om i Östergötlands kommuner för att påbörja utbildningen av den personal som ska bli läsombud på gruppboenden och dagcenter där utvecklingstörda bor och arbetar. Bara i Linköping räknar man med att 70-80 läsombud måste utbildas om det ska komma alla till del. När det handlar om pengar står hoppet till kommunerna. Utbildningen står Studeiförbundet vuxenskolan för. Om det går som man tänkt kommer läsombuden kunna börja sin verksamhet om ett halvår. Tom Weegar, som är ombudsorganisatör från Centrum för lättläst, säger att satsningen ger utvecklings-störda möjlighet att i större omfattning vara med och välja sin vardag.