Nollning uppe till politisk diskussion

Nollningen på Ebersteinska skolan i Norrköping blir nu en politisk fråga. Två socialdemokrater undrar vad ansvariga politiker inom Gymnasienämnden tänker göra för att medverka till en ny och bättre inriktning på skolstarten.
Behandlingen av nya elever på Ebersteinska är kränkande, anser de båda socialdemokraterna.