Övningsområdet överlämnas till Linköpings kommun

Nu på förmiddagen överlämnas det militära övningsområdet söder om Linköping formellt från Fortfikationsverket till Linköpings kommun.
Hälften av det stora markområdet kommer att skyddas för framtiden. Den andra hälften ska användas till bostäder, företag och olika trafiklösningar. Linköpings kommun fick betala 68 miljoner kronor för det 670 hektar stora övningsområdet.