Bok om landstingets historia

Snart blir det möjligt att läsa om landstingets historia från 1975 och fram till idag. Om några månade kommer det nämligen ut en bok, som ska skrivas på uppdrag av landstinget.
I boken beskrivs landstingets händelseutveckling de senaste 30 åren. Förutom en hel del arkivbilder kan man också läsa intervjuer gjorda med politiker och andra personer, där de berättar om olika politiska beslut som har påverkat vårt län.