Tågtrafiken mellan Linköping och Kisa hotas

Återigen hotas tågtrafiken mellan Linköping och Kisa. Om inte kommunerna själva bekostar driften av Stångådalsbanan så kommer banan läggas ner nästa sommar och tågtrafiken ersättas med bussar.
Det är inte första gången Stångådalsbanan mellan Linköping och Kisa hotas av nedläggning. Men om inte kommunerna själva betalar de 2,5 miljoner kronor per år som driften av tågtrafiken kostar läggs banan ner nästa sommar. Då byts tågen ut mot bussar, något som enligt resenärerna skulle göra resan både längre och mindre bekväm. Leif Johansson, vd för Östgötatrafiken som kör tågen mellan Linköping och Kisa, är inte orolig för att servicen ska bli sämre om tågen ersätts med bussar.