Landstinget bryter mot sjukskrivningsregler

På Landstinget i Östergötland går det att ringa in och förlänga sin sjukskrivning utan att kontakta läkare, det trots att detta strider mot Socialstyrelsens regler. Det uppger Läkartidningen.
På sammanlagt 11 av landets 21 landstings hemsidor finns upplysningen att det per telefon går att förlänga sjukskrivningen.