Fler bostäder för missbrukare i Linköping

Efter flera års brist på bostäder för missbrukare ska nu Linköpings kommun ta fram nya stödbostäder.
Idag har kommunen tillgång till 175 bostäder, men fortfarande saknar över hundra missbrukare tak över huvudet och därför ska antalet stödbostäder nu ökas med 85 stycken. Det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Micko räknar med att de nya bostäderna till stor del ska finansiera sig själva, eftersom hon tror att satsningen leder till att färre missbrukare behöver institutionsvård och ekonomiskt bistånd.