Arla Foods anmält för miljöbrott

Norrköpings kommun har anmält Arla Foods för oljeutsläppet i Kimstad för två veckor sedan då 100-200 liter dieselolja rann rakt ut i Motala Ström.
Följden blev att Vattenverket i Skärblacka fick stängas. Barbro Eriksson, miljöinspektör på Norrköpings kommun, säger att det är på grund av att vattenförsörjningen hotades som kommunen anmält händelsen. Nu är det upp till miljöåklagaren att avgöra om oljeutsläppet vid Arla Foods i Kimstad är ett miljöbrott. För ett par år sedan släppte mejeriet ut för mycket syreförbrukande ämnen och då åtalades platschefen på företaget.