Bärplockare får ersättning

Arbetsdomstolen anser att de två polska bärplockare, som jobbade för några år sedan i länet, inte fått rätt lön och därför måste nu arbetsgivaren betala 20000 respektive 40000 kronor i ersättning.

Bärplockarna stämde en bärodlare i södra länsdelarna för att ha betalat ut för låg lön.

Linköpings tingsrätt bedömde att arbetsgivaren hade betalat rätt lön, men fackförbundet Kommunal överklagade ärendet tillsammans med bärplockarna till Arbetsdomstolen, som nu alltså ger bärplockarna rätt.