Stormmöte på Länsstyrelsen

På Länsstyrelsen i Linköping hölls på onsdagseftermiddagen ett möte om stormen och dess konsekvenser för Östergötland.

Det var landshövding Björn Eriksson som bjudit in representanter från samtliga kommuner, berörda myndigheter och ansvariga på el- och telefonbolagen.