Flera hundra arbetstillfällen hotade i Norrköping

uppdaterad version 17.10
Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsinspektionen i Norrköping kan komma att ingå i en ny myndighet där också Järnvägsstyrelsen och Vägtrafikinspektionen i Borlänge ska ingå.

Det visar en ny statlig utredning.

Det är inte klart var den nya myndigheten ska ligga men om den flyttas till Borlänge hotas runt 300 arbetstillfällen i Norrköping.

Den nya myndigheten är tänkt att kallas Trafikinspektionen.

Det här presenterades i en ny statlig utredning som överlämnades till infrastrukturministern idag.
Tanken är att allt inspektionsansvar för transporter ska samlas på ett ställe.

Flera hundra jobb hotade

Utredaren, tar inte ställning till var en ny myndighet skulle ligga men om man väljer att placera den i Borlänge hotas runt 300 arbetstillfällen i Norrköping.

Det är nu regeringen som ska säga sitt i frågan.

Luftfartsstyrelsen informationschef säger till Sveriges Radio Östergötland att det är en lång process innan beslut och därför är man idag inte oroade av förslaget.

Sjöfartsinspektionen generaldirektör vill dock se en snabb beslutsprocess för att undvika oro bland personalen.

Norrköpings kommun ska försöka påverka

Mattias Ottosson kommunstyrelsen ordförande i Norrköping tycker att om en ny myndighet ska bildas bör den ligga i Norrköping.

-Tre hundra arbetstillfällen är naturligtvis jätte viktigta för kommunen och jag anser att en ny inspektion bör ligga i Norrköping. De flesta anställda som jobbar med det här finns i staden och här finns bra transportlösningar som man lätt kan ta sig hit .

Ottosson säger att kommunen ska uppvakta regeringen för att tala om vilka fördelar Norrköping har .