Söderköping får vänta på en lösning

Det kan dröja ytterligare 12 år innan problemen med E22:an och förbifarten i Söderköping får en lösning.

Det framkom idag när Vägverket tillsammans med bland annat Söderköpings kommun och länsstyrelsen presenterade sitt förslag till hur man vill lösa situationen i framtiden.

Det förslag man nu enats kring är en båtlyft som alltså lyfter över båtarna över E22:an.
Båtlyften och ombyggnation av förbifarten skulle kosta 450 miljoner kronor men några pengar finns inte.

Centerpartisten Magnus Berge som är kommunstyrelsens ordförande tyckte inte om dagens besked.

-Det är olyckligt att förbifarten ligger så långt fram i tiden eftersom trafikproblemen kommer att öka och kommunens planering av staden kommer att försvåras mycket säger Magnus Berge.

Han hoppas att pengar skrapas ihop så att det kan bli en snabbare lösning.

Saknar finansiering
Projektet finns inte med i den nuvarande nationella finansieringsplanen.
Men planen ska göras om under de närmaste åren och Rolf Johansson som är regionchef på Vägverket hoppas då att man får med E22:an i de planerna som sträcker sig från 2010 till 2019. Då kan en ombyggnation bli möjlig i slutet av den perioden säger han:

-Tyvärr är det att vi får leva med den genomfart vi har idag ett ganska stort antal år framöver säger Rolf Johansson.

Men vid Söderköpings kommun ger man inte upp.
Magnus Berge har begärt att få tala med vägdirektören för att påpeka hur viktigt det är för kommunen att få den här frågan löst.