Granbarkborren oroar Holmen

Holmen kommer omedelbart sluta avverka skog som står upp och istället koncentrera sig på skog som föll under stormen i söndags. Orsaken är rädslan för granbarkborren ska föröka sig.

- Vi kommer omedelbart att sluta avverka skog som står upp och istället koncentrera alla våra insatser på att avverka skog som blåst omkull, säger Per Olsson på Holmen Skog.

Orsaken är granbarkborren. Granbarkborrarna föredrar döda träd och gynnades därför av stormen Gudrun 2005. Barkborrarna förökade sig tiofaldigt under förra året tack vare den varma sommaren.

Skogsstyrelsen beräknade att bara under förra året skadades 1,5 miljoner kubikmeter skog av granbarkborre. Nu efter stormen har flera miljoner kubikmeter skog fallit.

Det finns därför stor risk att barkborren förökar sig ännu mer om den fällda skogen inte tas om hand innan värmen kommer. Nu överväger Holmen att ta in arbetskraft från utlandet.

- Om vi går tillbaka till stormen Gudrun så tog vi hjälp från bland annat Baltikum. Den här gången blir det inte lika stor omfattning. Men en del av de resurser som hjälpte till under Gudrun kan vi anta kommer tillbaka, säger Per Olsson.