Anställda arbetade annandag pingst - nu stäms städföretaget

Städföretaget ISS Facility Services stäms inför Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott. Orsaken är att de krävde att anställda skulle arbeta annandag pingst.

Bakom anmälan står fackförbundet Fastighetsanställdas förbund, som menar att städbolaget beordrat ett antal anställda i Norrköping att arbeta på annandag pingst, vilket bolaget inte har rätt till eftersom det är en arbetsfri dag.

Fackförbundet kräver 200 000 kronor i allmänt skadestånd samt 10 000 kronor vardera till ett antal anställda.