Regeringen vaskar pengar till Citybanan - i Östergötland

Det saknas fortfarande fem miljarder kronor för att Citybanan, pendeltågstunneln under centrala Stockholm, ska kunna byggas för att lösa trängseln i järnvägstrafiken.

Citybanan är nödvändig för att Ostlänken, snabbjärnvägen från Linköping till Stockholm ska kunna användas fullt ut.

Nu har regeringen get Carl Cederschiöld i uppdrag att förhandla med regionerna i Östergötland och Mälardalen om att de ska vara med och betala Citybanan.

Detta eftersom även de skulle dra nytta av bättre tågtrafik in till Stockholm.