Viltstängsel skadade efter stormen

Det är inte bara skogen som tagit skada efter stormen Per. Vägverket uppger nu att en del viltstängsel längs vägarna i länet gått sönder.

Det är nedfallna träd som öppnat upp passager för djuren och Vägverket uppmanar nu trafikanter att ta det försiktigt på vägsträckor som har viltstängsel.

Vägverket fokuserar nu på att röja upp vägkanterna från nedfallna träd. Därefter kommer man att ta handom stängsel, skyltar och räcken som skadats. Men det är ett arbete som kommer att ta tid.

- Det kan ta uppemot ett par månader innan vi har hunnit laga alla stängsel och annat som är trasigt, säger Björn Jonsson trafiksäkerhetsingenjör på Vägverket Region Sydöst.