Färre studenter till Universitetet

Under förra året minskade antalet studenter vid Linköpings  universitet med 700 personer.

Enligt Lars Holberg, universitets informationsdirektör är minskningen en följd av ett vikande intresse för både program- och kursstudier.

Han säger också att det är ett resultat av en bättre arbetsmarknad där studenter lämnar universitetet snabbare efter examen istället för att läsa ytterligare kurser i väntan på jobb.

Totalt finns 26 000 studenter vid Linköpings universitet, av dem studerar 5 000 i Norrköping.