Småkommuner bryter befolkningstrend

Sex småkommuner i länet ökade sin befolkning förra året, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån.

För flera kommuner för ökningen ett trendbrott efter flera års dalande befolkningskurvor.

- Det är ju lite av ett trendbrott att det är så många kommuner som ökar, säger Fredrik Sunnergren analytiker på Regionförbundet Östsam.

De kommuner som fått fler invånare är Boxholm, Åtvidaberg, Söderköping, Motala, Vadstena och Mjölby plus Norrköping och Linköping.

Siffrorna är från november förra året jämfört med november 2005. Största delen av ökningen beror på invandring, säger Fredrik Sunnergren.

- Ungefär 80 procent åtminstone beror på invandring. Det kan medföra kostnader för kommunerna till viss del. Men den stora delen av invandringen kostar ingenting utan det är människor som kan jobba helt enkelt, från Europa till största delen.

Valdemarsvik för långt från storstan
Valdemarsvik och Finspång är de kommuner som tappar flest invånare med 111 respektive 90 personer. Förklaringen för Valdemarsvik är, enligt Fredrik Sunnergren, att Valdemarsvik ligger långt från de stora kommunerna som folk flyttar ut till landsbygden ifrån.

- Valdemarsvik och några andra kommuner som ligger långt ifrån centrum i Östergötland har haft en lång trend av minskande befolkning och det här är en fortsättning på den trenden.

Men att Finspång, som ligger 40 minuter med bil från Norrköping, minskar är ett specialfall.

- Det där har vi tittat lite närmre på och vad vi tror kan vara en förklaring där är att tidigare har man bott i Finspång och jobbat i Finspång men nu har man i högre utsträckning valt att jobba i Finspång och pendla från Norrköping.

Fredrik Sunnergren tror att utflyttningen från storstäderna till den närliggande landsbygden kommer att fortsätta.

- Många kommuner jobbar med att ta fram tomter i attraktiva områden. Det är ett sätt att arbeta, säger Fredrik Sunnergren.