Östergötland ska betala Citybanan

Regeringen undersöker nu möjligheten att få med fler finansiärer för att bygga pendeltågstunneln Citybanan under Stockholm.

Tågtunneln är en förutsättning för att Ostlänken ska bli den snabbspårjärnväg från Stockholm till Östergötland som man vill.

För närvarande fattas runt fem miljarder kronor till projektet och därför inleds nu förhandlingar med kommuner och landsting utanför Stockholm om en medfinasiering.

Regeringens utredare föreslog före nyår att pendeltågstunneln Citybanan byggs för att lösa trängseln på spåren genom Stockholm. Trots tidigare tvekan till tunnelbygget utreder nu regeringen om det går att få fram fler finansiärer till projektet som kostar 16 miljarder kronor.

- Citybanan stora kapacitet berör ett mycket större område än bara Stockholms stad och Stockholms län. Därför får Carl Cederschiöld att få i uppdrag att diskutera och förhandla med en större region, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson (c).

Citybanan ses av Ostlänkens förespråkare som en nödvändighet för att snabbtågen inte som nu ska behöva stå och vänta vid Stockholms central.

Idag fattas runt fem miljarder, men en del går troligen att få fram genom nybyggen vid centralstationen i Stockholm.

Förhandlingsmannen Carl Cederschiölds uppgift blir att försöka förmå kommuner och landsting i mälardalsregionen och Östergötland att vara med och betala så mycket som möjligt av de pengar som för närvarande saknas.

- Det ligger väl en logik i att om den här mycket stora investeringen som måste finansieras för att komma igång ger en väldig fördel för de här länen medan däremot en tredjespårlösning som i så fall är alternativet inte gör de möjligt att utvidga regionaltågtrafiken på samma sätt och inte gör det möjligt att bygga Ostlänken så tycker jag att det borde finnas ett intresse, säger Carl Cederschiöld.