Östergötland vill inte betala Citybanan

Vare sig Norrköpings eller Linköpings kommunalråd vill vara med och betala för tågtunneln Citybanan i Stockholm. Tidigare har vi berättat att regeringens nyutnämnde förhandlingsman tycker att kommunerna utmed Ostlänken ska vara med och betala Cityabanan. Men vare sig Paul Lindwall eller Mattias Ottosson håller med.

- Jag tycker inte att det är skäligt att vi ska ta något större ansvar för att ordna upp trafiksituationen i Stockholm, säger Paul Lindwall.

Paul Lindwall anser att Linköping tar sitt nationella ansvar för Ostlänken i och med at tkommunen tar ansvar för investeringarna i det nya resecentrum som måste byggas i Linköping om snabbspårjärnvägen Ostlänken ska bli av.

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Norrköping Mattias Ottosson är alltså av precis samman mening som sin kollega i Linköping. Norrköpings bidrag till förverkligandet av Ostlänken blir att stå för investeringarna för en ny tågstation.

16 miljarder kronor kostar Citybanan som politikerna i Östergötland menar är en förutsättning för att Ostlänken ska bli så snabb som det är tänkt. Utan Citybanan blir det inte tillräckligt med spår vid Sotkcholms central. Finansieringen av Citybanan och Ostlänken tycker han ska ordnas genom samarbeten mellan staten och näringslivet.

- Det är klart att man måste hitta samarbetspartners kring de här stora projekten. Från Norrköpings sida så är det i dag bara aktuellt att vara med och finansiera resecentrum i kommunen. Det tror jag att alla kommuner ut med banan känner ansvar för. Men för att hitta finansiering för projektet så tror jag att man måste ta kontakt med olika privata finansiärer, säger Mattias Ottosson (s).