Journaler i datorn

Inom kort kommer man att använda datoriserade patientjournaler på en del kliniker i Motala. Genom att samla all information om en patient i en datajournal kan läkarna bland annat snabbt se vilka tidigare behandlingar och mediciner en patient har fått.

Om två år ska hela landstinget i Östergötland använda den här tekniken.

Tillgången till journal eller medicinsk information om en patients hälsotillstånd, behandlingar och medicinering kan vara avgörande för behandlingen av en patient.

Hittills har man sparat all data i pappersformat och det har hänt att en patient har haft flera journaler på olika kliniker och vårdcentraler. Många patienter har drabbats hård när sjukvården inte har kunnat hitta patientens journaler i tid.

Men i och med införandet av elektronisk patientjournal blir vården både säkrare och snabbare, det säger Anders Bernholtz, projektansvarig för Patientjournal 08.

Läkarna kan snabbt se vilka tidigare behandlingar och mediciner en patient har fått, samtidigt kan de snabbare ta del av provsvar eller skicka en elektronisk remiss.