Satsning på gemensam kollektivtrafik

Regeringen har i dagarna överlämnat sitt förslag till regionalt strukturfondsprogram för bland annat östergötland.

En viktig del i programmet är att skapa en gemensam kollektivtrafik i östra mellansverige.

Programmet ska öka Sveriges regionala konkurrenskraft och målet är att det ska skapa 2000 nya företag och 4000 nya jobb fram till 2013.

Bland annat ska en fungerande gemensam kollektivtrafik skapas i Östra Mellansverige.

Totalt handlar det om 8,4 miljarder kronor till Bland annat Östergötland under sex år.