Kurs om klimatförändringar

Linköpings universitet startar en högskolekurs i klimatförändringar.

Kursen ska ta upp klimatförändringarnas följder för industrier och företag.

Vårens utbildning, som motsvarar 5 till 7 poäng, är ett samarbete mellan universitetet i Linköping samt Kungliga tekniska högskolan och Chalmers.