Kritik mot utredning om Integrationsverket

Integrationsverkets tillförordnade generaldirektör, Lena Bernström, riktar nu kritik mot den utredning som gjorts kring verkets nedläggning som ska ske vid halvårsskiftet.

Utredningen hackar sönder integrationfrågorna till småbitar och pekar på för många tillfälliga lösningar, anser hon.

Ensamutredaren föreslår flera tillfälliga lösningar, något som alltså Lena Bernström kritiserar.
- Det allra bästa hade varit om man hade utrett först och sedan organiserat, istället för att gå i flera steg, där man riskerar att tappa effektivitet och förlora statens pengar, säger hon.

Utredaren föreslår vidare att introduktionsarbetet ska delas upp och läggas ut på flera myndigheter. Aktuella myndigheter är Migrationsverket, AMS och länsstyrelserna. Men Lena Bernström är kritiskt till att splittra introduktionsarbetet på det viset.
- Vi hade helst sett att utredaren hade föreslagit en helhetslösning där allt arbete med introduktionsfrågor hade samlats på ett ställe. Vår erfarenhet är att man måste jobba samlat med frågorna för att uppnå bästa resultat.

Lena Bernström menar även att förslaget att låta AMS ta över en del av introduktionsarbetet kan drabba de flyktingar och asylsökande som inte är i arbetsför ålder eller är sjuka.

Enligt regeringens beslut ska integrationsverket i Norrköping läggas ned vid halvårsskiftet.