Lagändring kan underlätta för e-journaler

Snart kan det blir lättare att upprätta databaserade journaler inom vården, eftersom en lagändring kan bli verklighet inom några år. Det tror och hoppas i alla fall landstingets IT-chef Lars Jerlvall

Lars Jarlvall anser också att pilotprojektet med e-journaler på medicinkliniken i Motala, som vi berättat om tidigare, kan vara en del av lösningen på den mångåriga diskussion som förts om elektorniska journaler som ska göra vården säkrare för patienterna.

Idag kan en patient i Östergötland ha olika journaler på olika vårdinrättningar, och alla är i pappersformat. I Motala ska, som vi tidigare berättat, patienterna få sin journal inlagd på datorn och vårdgivarna ska kunna plocka upp den och se precis vad andra inom vården gjort och också vilka mediciner som skrivits ut till var och en.

Det stora hindret för elektroniska journaler som kan läsas i vårdinrättningar över hela landet har varit sekretess och laglighetsfrågor. Nu är en lagändring inom synhåll, kanske redan till 2008, efter många många års diskussioner.

Också i andra landsting än Östergötland och även nationellt pågår utvecklingsarbete för e-journaler. Landstingsdirektören i Östergötland leder det nationella arbetet och Lars Jerlvall jobbar halvtid med frågorna nationellt.
- Att få fram e-journaler kostar mycket pengar och arbete men det är det värt, anser Lars Jerlvall.