Högt tryck på konsumentvägledare

Fler än 3 600 Norrköpingsbor tog kontakt med konsumentvägledaren i Norrköping under 2006. Det visar en sammanställning som Konsument Norrköping har gjort.

De flesta ärendena rörde klagomål av olika slag, främst inom boendeområdet där hantverkstjänster utgjorde en stor del av frågorna.

Ett annat vanligt problemområde var bilköp och bilreparationer samt hemelektronik.

När det gäller besök på Konsument Norrköpings hemsida, där de vanligaste konsumentfrågorna finns redovisade, fick den sidan mer än dubbelt så många besökare under 2006 än under året innan.

Drygt 4 700 personer använde nätet under fjolåret för att få svar på en fråga, vilket kan jämföras med cirka 2000 2005.