Studenter får stöd i matematik

Nu ska nybörjarstudenter vid Tekniska högskolan i Linköping få extra stöd i matematik.

Skolan har fått en halv miljon kronor av regeringen att använda till stödundervisning i matematik.

Målet är att minska klyftan mellan ”de reella kunskaperna och ingångsnivån för undervisningen i matematik i högskolans grundutbildning”.