Stor löneskillnad vid universitetet

Det är stora löneskillnader mellan män och kvinnor på Linköpings universitet men det beror inte på diskriminering. Det har personalavdelningen och de fackliga organisationerna kommit fram till i en gemensam lönekartläggning.

Kartläggningen visar att kvinnors medellön är cirka 82 procent av männens medellön.

Den stora skillnaden beror enligt undersökningen främst på att kvinnor har arbetsuppgifter med lägre svårighetsnivåer och inom befattningar med lägre genomsnittslöner.

- Det är svårt att komma åt skillnaderna. Men man kan självklart fråga sig varför kvinnor har arbetsuppgifter med lägre svårighetsgrad. Både manliga och kvinnliga chefer har ett ansvar att lyfta fram kvinnorna mer och ge dem större chans till svårare arbetsuppgifter, kommenterar Caroline Kelly, vice ordförande i ST på universitetet.