Allt färre åker kollektivt

Trots målet om att minska koldioxidutsläppen och bygga ut kollektivtrafiken minskar resandet med buss, tåg och spårvagn överallt utom i storstäderna. Det visar en ny statlig forskningsrapport.  

I Åby utanför Norrköping är det till exempel många som inte anser det vara lönt att ta bussen när de kan åka bil. 

- Det är smidigt, man kommer ända fram och slipper gå, även om man borde gå, både för motionen och miljöns skull, säger Viveca Klanghammar som väljer bilen framför bussen mellan Åby och Norrköping. 

Svårt locka resenärer till såna sträckor
Med buss tar det ungefär en kvart att ta sig från Åby till Norrköping. Tar man bilen är man framme på runt tio minuter och det är just sådana sträckor som det är svårt att locka resenärer till. En bussbiljett kostar 30 kronor och enligt Östgötatrafiken är prisskillnaden mellan bussen och bilen liten.

- Vi gjorde en prisjämförelse mellan bil och kollektivtrafik på den här sträckan som är på ungefär en mil och såg då att man bara sparade ungefär 1000 kronor per år genom att åka kollektivt, säger Sylvia Rydström, informationschef på Östgötatrafiken.

Kollektivtrafiken kan inte konkurrera
Hon säger också att Östgötatrafiken därför valt att inte lägga så mycket resuser på marknadsföring av just den sträckan.

- I så fall hade vi behövt konkurrera med något annat än priset. Till exempel mycket tätare trafik. Så vi valde att inte göra någon direkt marknadsföringskampanj mot just Åby.

Färre än 10 passagerare på hälften av alla turer 
Östgötatrafiken är långt ifrån ensamt om att ha problem att fylla bussarna på vissa sträckor. Enligt en ny  forskningsrapport som finansierats av den statliga myndigheten Vinnova minskar resandet med kollektivtrafiken överallt utom i storstäderna.

- Hälften av alla landets bussturer har mindre än 10 passagerare ombord och då är det ur miljösynpunkt bättre att åka i en katalysatorbil, så det är inte alltid kollektivtrafiken är miljövänligare, säger trafikkonsultenten Göran Tegnér som skrivit rapporten.