Migrationsverket: Vi jobbar inte med integration

Utredningen om vilka myndigheter som ska ta över integrationsfrågorna när Integrationsverket läggs ner får nu kritik även från Migrationsverket.

- Att temporärt lägga över arbetsuppgifter på oss är inte bra, säger Lars-Gunnar Lund, överdirektör på Migrationsverket.

I morse kritiserade Integrationsverket utredningen och nu sällar sig alltså även Migrationsverkets ledning till krititikerna.

- En svårighet är att det verkar röra sig om temporära lösningar och det är aldrig bra, säger Lars-Gunnar Lund.  

Migrationsverket ska ansvara för introduktion
Syftet med utredningen var att analysera vilka av Integrationsverkets uppgifter som ska övertas av andra myndigheter. Ett av förslagen är att Migrationsverket åtminstone tillfälligt ska få ansvar för överenskommelser med kommunerna om så kallade introduktionsplatser. 

Länsstyrelserna bättre lämpade
Det förslaget uppskattas dock inte av Migrationsverket som menar att andra myndigheter är betydligt bättre lämpade för den uppgiften. Enligt Lars-Gunnar Lund arbetar Migrationsverket överhuvudtaget inte med integrationsfrågor:

-  Vår uppfattning är att länsstyrelserna skulle vara en betydligt bättre statlig representant i de här frågorna än vi.

Läs också: