Satsning på nystartsjobb framgångsrik

Regeringens satsning på så kallade nystartsjobb har slagit väl ut i Östergötland. Hitills har ett 30-tal östgötar fått jobb och enligt länsarbetsnämnden är det en bra siffra med tanke på att nystartsjobben bara funnits sedan årskiftet.

För att få ett nystartsjobb måste man ha varit arbetslös i minst ett år. Arbetsgivaren slipper sedan att betala arbetsgivaravgift  under lika lång tid som den som anställs varit arbetslös. 

31 östgötar har fått jobb
I landet som helhet har närmare 600 personer fått jobb genom den nya satsningen. I Östergötland handlar det om 31 personer och en av dem är Kjell Brissman, som sedan i början av januari arbetar på en speditionsfirma i Linköping: 

- Det är ju helt underbart. Jag har gått och väntat på det här i 20 månader för att vara exakt.

Viktigt med ett riktigt jobb
Kjell Brissman är moderat fritidspolitiker i Linköping, men han säger att hans positiva syn på nystartsjobben inte har med hans politiska färg att göra. Under de nästan två år han varit arbetslös har han däremot ägnat en hel del tid åt just politiken, men ingenting går upp mot ett riktigt jobb, säger han. 

Ger långtidsarbetslösa en chans
På länsarbetsnämnden är man också positiv till den nya satsningen. Enligt Rose-Marie Thorn som är ansvarig för nystartsjobben behövs speciella insatser för långtidsarbetslösa, även när antalet lediga jobb, som nu, ökar: 

- Det är ju bra när personer som har stått utanför arbetsmarknaden länge får en chans att komma in och visa vad de går för.

Handlar inte om att tjäna pengar
Kjell Brissman har nu ett fast jobb som verksamhetschef på speditionsföretaget Linköpings Transport och Logistik, LTL. Han har arbetat inom transportbranschen sen 1968 och enligt företagets VD Göran Olofsson var det först och främst hans erfarenhet som gjorde att han fick jobbet. Företagare som  utnyttjar nystartsjobben för att få bidrag tror han är sällsynta, säger han:

- Den risken tror jag är minimal. Det här handlar inte om att tjäna pengar, absolut inte.