Besked om satsning på Tjustbanan dröjer

En upprustning av järnvägslinjen Tjustbanan mellan Linköping och Västervik skulle kosta drygt tre miljarder kronor.
Det är en satsning som den östgötska riksdagslmedamoten Staffan Danielsson (c) tycker är viktig, men något gehör från infrastrukturministern Åsa Torstensson fick han inte när väg- och järnvägsinvesteringar diskuterades i riksdagen igår.

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson tror att en upprustning av Tjustbanan skulle gagna både Kalmar län och Östergötland. Men när investeringar av vägar och järnvägar diskuterades i riksdagen igår fick inte Danielsson några konkreta besked från sin partikamrat, infrastrukturminister Åsa Torstensson.
- Hon avhöll sig från att gå in på enskilda vägar och järnvägar liksom hon har gjort tidigare, säger Danielsson.
Minsitern antydde dock att tre miljarder kronor till Tjustbanan är väldigt mycket pengar, men besked om kommande satsningar dröjer  till hösten då infrastrukturministern avser att lägga fram en proposition.
Enligt Staffan Danielsson behöver en upprustning av Tjustbanan inte utesluta en satsning på Ostlänken.
- En investering i Tjustbanan som betyder väldigt mycket för Västervik och Åtvidaberg och de bygderna det står inte i motsatsförhållande till en satsning på Ostlänken, utan man kan ju se Tjustbanan som en rot av Ostlänken.